Op zoek naar meer info over luchtkwaliteit?We hebben voor de meerwaardezoekers op deze site enkel nuttige links verzameld. Ben je op zoek naar meer achtergrondinfo? Wil je meer kaartmateriaal? Wil je meer meetinfo? Dan loont het om onderstaande websites te bezoeken.

ALGEMEEN

Deze kaarten tonen jou de actuele en berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2016) op basis van de vaste meetstations voor vier verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 en PM2,5), ozon, stikstofdioxide en roet (black carbon):
>> http://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving

Meetgegevens voor fijn stof in de omgevingslucht. Actuele gegevens, laatste 14 dagen en overschrijdingen.
>> http://www.vmm.be/data/fijn-stof

Nieuws en nieuwtjes over propere lucht in Vlaanderen:
>> http://properelucht.be

Heel wat aangrijpingspunten om milieuproblemen veroorzaakt door wegverkeer aan te pakken liggen op lokaal niveau. Om gemeentelijke ambtenaren, mobiliteitsbegeleiders en anderen te helpen deze oplossingen maximaal te benutten werden verschillende instrumenten uitgewerkt:
>> https://www.lne.be/milieu-en-mobiliteit-wat-kan-je-als-gemeente-doen

GENT & KANAALZONE

Luchtkwaliteitsplan Gent: een actieplan om de luchtkwaliteit in Gent en omgeving verder te verbeteren:
>> https://www.lne.be/luchtkwaliteitsplan-gent

Een overzicht van allerlei projecten en acties die als doel hebben de luchtkwaliteit in Gent en de kanaalzone verder te verbeteren:
>> http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/hotspot_gent_en_de_kanaalzone-1651.html

CONTACT
Stacks Image 716
project AIRbezen
Korenlei 20
9000 Gent
+32 9 269 96 69
contact@airbezen.be