Algemene voorwaarden


Het AIRbezenproject is een initiatief van beweging.net, CM, Vormingplus, de Provincie Oost-Vlaanderen, vdk bank en het departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.
Als deelnemer aan het AIRbezenproject kan je mee helpen data verzamelen om de verkeersgerelateerde fijnstofconcentratie in je omgeving te meten. Jouw deelname aan dit project is vanzelfsprekend vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten.
De volgende rechten en plichten gelden enkel voor de deelnemers aan het AIRBezenproject.

Deelname


WAT HOUDT JE DEELNAME IN?

Als deelnemer aan het AIRbezenproject kan je ervoor kiezen om aan verschillende activiteiten deel te nemen.
De deelnemer verbindt er zich in de eerste plaats toe om de aardbeiplant op te halen in een lokaal verdeelpunt, de aardbeiplant te plaatsen en vervolgens op het einde van het project 5 bladstalen te plukken en te deponeren in een lokaal inzamelpunt.
Deelname aan verdere onderzoeksactiviteiten is niet verplicht.
Deelname aan het project AIRbezen is bovendien kosteloos.
Feedback over deze onderzoeksactiviteiten kan verschillende vormen aannemen zoals bijvoorbeeld ideeën, kennis, inzichten, knowhow, presentaties, tekeningen of wat dan ook, zij het in gesproken of geschreven vorm.
Als deelnemer aan het AIRbezenproject ga je ermee akkoord dat alle feedbackresultaten eigendom zijn van beweging.net en de Universiteit Antwerpen, om zo jouw input en resultaten op de meest optimale wijze te kunnen gebruiken.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE IN HET KADER VAN HET AIRBEZENPROJECT?

Als deelnemer aan het AIRBEZENproject verzamelen we volgende persoonsgegevens van jou:
- Persoonsgegevens zoals je naam, voornaam, straat, huisnummers, busnummer, postcode, woonplaats en geboortedatum.
- Eventuele video- en/of beeldopnamen van jezelf tijdens de activiteiten die te maken hebben met het AIRbezenproject.
Daarnaast worden ook informatie over de plaats van de AIRbezenplant en locatiegegevens verzameld.
Deze locatiegegevens worden losgekoppeld van jouw persoonsgegevens.

Privacy


VERZAMELING, REGISTRATIE EN VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS

Beweging.net verzamelt, registreert en verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers van het AIRbezenproject voor doeleinden van onderzoek, verwerking en opvolging.
Beweging.net Midden-Vlaanderen, gevestigd te Korenlei 20, 9000 Gent en beweging.net Waas en Dender, gevestigd te Nieuwstraat 18A, 9100 Sint-Niklaas zijn de verantwoordelijken voor de verzameling, registratie en verwerking van je persoonsgegevens.

De persoonsgegevensgegevens die worden meegedeeld worden opgenomen en verwerkt in een gegevensbestand van beweging.net Midden-Vlaanderen en beweging.net Waas en Dender.

Locatiegegevens met betrekking tot de aardbeiplant die worden meegedeeld worden opgenomen in een afzonderlijk gegevensbestand van beweging.net Midden-Vlaanderen en beweging.net Waas en Dender en dienen uitsluitend voor doeleinden van het onderzoek, de verwerking en opvolging ervan.

Beweging.net verwerkt jouw feedback en gegevens in alle geval in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 (ofwel de Privacywet).
Meer informatie hierover kan je altijd vinden op www.privacycommission.be.

Daarnaast zullen je persoonsgegevens automatisch toegankelijk worden voor partnerorganisaties die verband houden met het AIRbezenproject.

GEBRUIK VAN JOUW GEGEVENS?

Uw persoons- en locatiegegevens worden gebruikt voor doeleinden van onderzoek, verwerking en opvolging.
Daarnaast kunnen uw gegevens overgemaakt worden aan de (externe) partijen die verband houden met het AIRbezenproject en de geassocieerde partners en partnerorganisaties van beweging.net, de partnerorganisaties kunnen deze gegevens gebruiken voor allerlei commerciële communicatieve doeleinden in het kader van allerlei publicaties, promoties, acties en evenementen. Beweging.net Midden-Vlaanderen en beweging.net Waas en Dender zijn in geen geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van jouw gegevens maken. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van beweging.net Midden-Vlaanderen en beweging.net Waas en Dender, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende derde-gebruiker. Voor de integrale tekst rond de algemene voorwaarden en het privacy beleid - inclusief het zich uitschrijfrecht - van F.V. CAW met roepnaam beweging.net Midden-Vlaanderen verwijzen wij u eveneens naar de website: https://www.beweging.net/midden-vlaanderen/privacybeleid

INZAGE EN CORRECTIE VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Beweging.net Midden-Vlaanderen en beweging.net Waas en Dender zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk toegelaten is en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven vermeld.
Je hebt via Robbie Van Vooren, coördinator van het AIRbezenproject, via contact@airbezen.be, steeds echt op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens. In geval van inzage, verbetering of schrapping of verzet vragen we wel steeds een kopie van je identiteitskaart toe te voegen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt.
CONTACT
Stacks Image 321
project AIRbezen
Korenlei 20
9000 Gent
+32 9 269 96 69
contact@airbezen.be