Stacks Image 1156

Het project AIRbezen wordt ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de campagne Klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen in 2050, dat is de ambitie. De Provincie zet met het klimaatplan concrete stappen om klimaatneutraal én klimaatbestendig te worden. Als enthousiasmerende regisseur die samenbrengt, motiveert en ondersteunt, doet de Provincie dit samen met alle Oost-Vlaamse betrokkenen.

Stacks Image 1083
Stacks Image 1085
Stacks Image 1091
Stacks Image 1089
Stacks Image 1087

De Campagne


De klimaatverandering is een van de meest prangende en actuele problemen die onze samenleving voor grote uitdagingen plaatst. Wetenschappers van het IPCC (International Panel on Climate Change) zijn het erover eens dat we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C moeten houden om de rampzalige gevolgen van de klimaatwijziging te beperken. Dat kan alleen door stevige nieuwe maatregelen, zowel op internationaal als op lokaal niveau. De strijd tegen de klimaatwijziging moeten we samen aangaan met duurzame oplossingen. We zullen anders moeten wonen, werken, consumeren en ons ontspannen.

De Provincie wil samen met haar inwoners, organisaties en bedrijven, steden en gemeenten, ... werk maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We willen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast streven we ook naar klimaatbestendigheid. Zo willen we de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van onze provincie maximaal temperen – zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit.

Het klimaatplan geeft aan hoe de Provincie Oost-Vlaanderen in de komende jaren wil evolueren naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid. Het plan wijst de richting aan waar we tegen 2050 naartoe willen en bevat ook concrete acties over alle beleidsdomeinen heen die we willen opstarten in de periode 2015–2020.

“We willen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn.”
Stacks Image 741
Stacks Image 1173

CONTACT
Stacks Image 716
project AIRbezen
Korenlei 20
9000 Gent
+32 9 269 96 69
contact@airbezen.be